Kredyty konsolidacyjne – co to takiego?

Konsolidacja to połączenie kilku zobowiązań kredytowych w jeden dług, objęty jedną nową umową, jak prezentują się ich koszty? Zobacz na www.17bankow.com. Dzięki takiemu rozwiązaniu kredytobiorca może uniknąć problemów z nieterminową obsługą zaciągniętych pożyczek, jeśli zaciągnął zbyt wiele zobowiązań. Z jednej strony zamiast kilku rat w różnych terminach płatności klient musi pilnować tylko jednego nowego harmonogramu spłaty. Z drugiej strony niejednokrotnie kredyt konsolidacyjny zawierany jest na dłuższy czas niż wcześniejsze pojedyncze pożyczki (banki oferuję nawet 10-letni czas spłaty, jeszcze kilka lat temu dostępny tylko w przypadku pożyczek zabezpieczonych hipoteką), co pozwala na zmniejszenie miesięcznej raty i obciążenia domowego budżetu. Umowa kredytu konsolidacyjnego jasno wskazuje, na jaki cel jest on przeznaczony, tj. na spłatę, jakich stritce innych kredytów (wskazuje numer umowy). Klient nie dostaje środków z kredytu na konto ani w gotówce - są one przelewane bezpośrednio na poczet całkowitej wcześniejszej spłaty wskazanych w umowie mniejszych kredytów. Często korzystając z takiego rozwiązania bank proponuje klientowi jeszcze dodatkowo niewielką, zależnie od zdolności kredytowej, kwotę dodatkowej gotówki na dowolny cel.

Konsolidacja - czy będzie taniej?

Co do zasady, ten produkt bankowy ma pomóc kredytobiorcom terminowo obsługiwać spłatę zobowiązań. Należy jednak, jak przy każdej podpisywanej umowie, dokładnie zapoznać się z warunkami tego rozwiązania. Jak przy każdym kredycie główne koszty to prowizja i oprocentowanie wyliczane w skali roku oraz warunki dodatkowe jak np. opłata za prowadzenie konta służącego do spłaty kredytu czy wymóg przelewu wynagrodzenia. Oferty banków w tym zakresie są często bardzo zbliżone i nie trzeba być bankowcem, aby szukać tutaj jakichś niuansów. Wystarczy po prostu zwykła kalkulacja jak miałaby się suma rat nowego skonsolidowanego kredytu do sumy rat, które pozostały do zapłaty gdyby kredytów nie konsolidować. Może się okazać, zwłaszcza, jeśli wydłużony został termin spłaty, że ostatecznie klient odda więcej a mimo to, aby zmniejszyć swoje miesięczne obciążenia przystaje na takie rozwiązanie. Dlatego tak ważne jest to, aby decyzja o kredycie konsolidacyjnym była dobrze przemyślana.