Kredyty gotówkowe

Jak wybrać ofertę kredytu gotówkowego oraz złożyć wniosek?

Kredyt gotówkowy jest rodzajem zobowiązania, które zaciągamy dziś coraz chętniej i częściej. Rynek pełen jest ofert kredytowych, dlatego aby wybrać tę, która będzie dla nas rzeczywiście korzystna, powinniśmy być świadomi tego, co sprawia, że dana oferta jest opłacalna. Na uwadze należy mieć również swoje realne możliwości finansowe i szereg formalności, z którymi zaciągnięcie kredytu gotówkowego się wiąże.

Jak wybrać daną ofertę kredytową?

Ostateczny wybór konkretnej oferty kredytowej powinien zadziać się w wyniku porównania przynajmniej kilku takich ofert i dokonania analizy ich warunków na podstawie następujących czynników:

- wysokość oprocentowania i odsetek (odsetki wynikające z wysokości oprocentowania naszego kredytu stanowią większą część naszym miesięcznych rat; na zadłużenie podstawowe przeznaczana jest na początku tylko mniejsza część naszej raty; ta proporcja na korzyść kredytobiorcy zmienia się dopiero po jakimś czasie, gdy część naszego kredytu zostanie już przez nas spłacona; oprocentowanie niewątpliwie stanowi więc najistotniejszy czynnik wpływający na koszty kredytu, dlatego powinniśmy zwrócić na nie szczególną uwagę);

- wysokość ewentualnych miesięcznych rat (wysokość naszych miesięcznych rat wpływa na całkowitą długość okresu kredytowania oraz całkowity koszt naszego kredytu; im są wyższe, tym lepiej dla nas);

- długość okresu kredytowania (zależność między długością kredytowania a wysokością naszych miesięcznych rat jest oczywista – o czym zostało już wspomniane; niestety nie zawsze jako kredytobiorcy jesteśmy w stanie spłacać wyższe raty i musimy postawić na te nieco niższe, licząc się jednocześnie z dłuższym okresem całkowitym spłat; wtedy możemy postawić na nadpłaty – nawet te najniższe mogą skutkować przede wszystkim spłatą naszego zadłużenia podstawowego przy całkowitym ominięciu odsetek; ostatecznie wpływają także na skrócenie okresu kredytowania);

- RRSO i koszty kredytu (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wyraża całkowity koszt kredytu, dlatego jest doskonałym wskaźnikiem, który może pomóc przy porównaniu kilku różnych ofert kredytowych).

Jak udowodnić zdolność kredytową i złożyć wniosek?

Zdolność kredytowa stanowi maksymalną sumę, na jaką może opiewać nasz ewentualny kredyt gotówkowy. W momencie złożenia przez nas wniosku kredytowego bank uruchamia procedury mające na celu ustalić jej wysokość. To właśnie od wyniku tej weryfikacji zależeć będzie ostateczna decyzja banku co do odrzucenia bądź przyjęcia naszego wniosku. Wspomnianej analizie podlegają:

- nasze dochody i warunki zatrudnienia (nasze miesięczne wynagrodzenie musi być oczywiście nie tylko stosunkowo wysokie, lecz także stałe i regularne; właśnie dlatego znaczenie mają też warunki naszego zatrudnienia);

- nasza historia kredytowa (banki weryfikują ją na podstawie informacji otrzymanych z BIK –u, tj. Biura Informacji Kredytowej).

Zaciągnięcie każdego zobowiązania finansowego wiąże się z niemałym ryzykiem, dlatego decyzja o ewentualnym kredycie gotówkowym nigdy nie powinna być podjęta pod wpływem chwili. Zawsze musimy przeanalizować wszystkie „za” i „przeciw” takiego rozwiązania, a gdy już ostatecznie podejmiemy decyzję o złożeniu wniosku kredytowego, procedury i formalności banków powinniśmy potraktować jako zabezpieczenie naszych interesów. Banki robią przecież wszystko, by uniknąć ewentualnych kłopotów ze spłatą przyszłego zobowiązania, a to prowadzi to zminimalizowania wspomnianego wcześniej ryzyka, a zatem dla nas jako kredytobiorców jest bardzo korzystne.