Kredyt gotówkowy a samochodowy – kiedy ten pierwszy ma przewagę?

Zaciągnięcie kredytu zawsze wiąże się z pewną niepewnością co do własnej przyszłości, zdolności kredytowej itd. W przypadku zaciągnięcia zobowiązania samochodowego takie ryzyko jest – przynajmniej teoretycznie – nieco niższe. Zwłaszcza, że ubezpieczony, kredytowany pojazd będzie w pierwszej kolejności służył jako pokrycie zobowiązań bankowych. Niestety w rzeczywistości zaciągnięcie kredytu samochodowego nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. I choć banki reklamują go jako jedyną korzystną opcję przy zakupie auta, to czasami o wiele lepszym rozwiązaniem staje się zwykły kredyt gotówkowy.

Kiedy warto zaciągnąć kredyt gotówkowy – najciekawsze przypadki

Istnieje co najmniej kilka sytuacji (doświadczeni Kredytobiorcy mogliby wskazać ich znacznie więcej), w których kredyt gotówkowy staje się o wiele korzystniejszą opcją niż jego samochodowy odpowiednik.

Zakup egzotycznych aut – poprzez termin "egzotyczne" nie rozumiemy oczywiście pojazdów rodem z Afryki lub Australii. Niemniej nabycie rzadkiego pojazdu prosto z USA może być już sporym wyzwaniem przy zaciąganiu "samochodówki". Problemem jest tu zwłaszcza kwestia realizacji napraw, która przy braku części może być w pewnym stopniu niemożliwa. Na uwagę zasługuje również fakt, że rzadko spotykane auto trudniej będzie wycenić a jeszcze trudniej... sprzedać.

Niski wkład własny – jeśli posiadamy wkład własny na poziomie 10 – 19 procent, to zaciągnięcie kredytu samochodowego może się okazać zbyt kosztowne. Oczywiście wybór kredytu gotówkowego będzie w tym wypadku uzależniony od wartośc kredytowanego pojazdu. Niemniej mniejszy wkład własny oznaczać będzie wyższe koszty, poprzez który bank będzie próbował skompensować wyższe ryzyko lokowania kapitału u Kredytobiorcy.

Własne ubezpieczenie – zaciągnięcie kredytu gotówkowego jest jedynym rozsądnym rozwiązaniem, jeśli Kredytobiorca chce skorzystać wyłącznie z własnego ubezpieczenia. Osoba kupująca auto w ramach kredytu gotówkowego nie musi wybierać polisy zgodnej z wymogami banku. Rzecz jasna w tym wariancie będzie on musiał ponieść wyższe koszty ze względu na specyfikę swojego zobowiązania, ale część z nich zostanie skompensowana przez wspomniany brak kosztownej polisy i brak wielu opłat dodatkowych.

Niska wartość nabywanego samochodu – jeśli kupujemy auto używane, kredyt gotówkowy może być jedynym rozwiązaniem. Zwłaszcza, jeśli jego wartość jest na tyle niska, że bank nie będzie mógł potraktować go jako realnego zabezpieczenia z postępowaniu kredytowym. Z reguły auta do 20 tysięcy złotych warto kupować za pomocą kredytu gotówkowego. Nawet jeśli analogiczna oferta "samochodowa" jest nieco korzystniejsza, to i tak uzyskane w ten sposób zyski mogą zostać skompensowane przez olbrzymie formalności.

Jeśli chcemy by samochód był wyłącznie nasz, to jedynym rozwiązaniem pozostaje kredyt gotówkowy. Zakup auta za pomocą takiego zobowiązania nie prowadzi bowiem do przekazania praktycznie całości praw majątkowych nad pojazdem podmiotowi kredytującemu. Z kolei wybór kredytu samochodowego wiąże się nie tylko z wpisem do dowodu rejestracyjnego, ale też z całkowitą cesją wszelkich praw wynikających z ewentualnego ubezpieczenia AC (którego wykup jest w tym przypadku obowiązkowy).

Podsumowanie

Kredyt samochodowy to produkt finansowy, który sprawdza się jedynie w przypadku aut o średniej lub wysokiej wartości. Za jego pomocą warto kredytować przede wszystkim pojazdy nowe, które mogą być istotnym zabezpieczeniem pożyczanych pieniędzy. Na marginesie warto zaznaczyć, że w takim wariancie zarówno sam kredyt i jak i wysokość miesięcznej raty są bardzo opłacalne.