Jak zmieniło się funkcjonowanie firm pożyczkowych?

Firmy pożyczkowe zmieniły mocno profil prowadzonej działalności i zostały obarczone dodatkowymi obowiązkami, szczególnie związanymi z formą rejestracji podobnego biznesu. Firmy pożyczkowe znalazły się pod ostrzałem prawnym ze względu na walkę z lichwą, a także przez niekorzystne dla klientów praktyki naliczania kosztów pozaodsetkowych.

Czy uruchomienie firmy pożyczkowej jest trudnym zadaniem?

Działalność instytucji pożyczkowych na krajowym rynku reguluje w dużym stopniu ustawa o kredycie konsumenckim. Aktualnie nie można prowadzić firmy pożyczkowej bez wprowadzenia formy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. To ogromna zmiana, ponieważ pociąga za sobą zupełnie inną odpowiedzialność, chociażby za kwestie księgowe. Spółki płacą znacznie więcej za księgowość, a ich finanse monitoruje się praktycznie od A do Z. Każdy przelew musi mieć potwierdzenie. To nie wszystko, ponieważ ustawodawca nakłada na firmy pożyczkowe presję w postaci minimalnego kapitału zakładowego. Zgodnie z przepisami wynosi 200 000 złotych i nie może pochodzić z kredytowania, ale ze środków własnych. Można sobie wyobrazić, że to jednak spore utrudnienie, szczególnie dla najmniejszych biznesów. Firmy pożyczkowe nie obsługują klientów bez odpowiedniego wpisu do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. To bardzo ciekawy bufor bezpieczeństwa, ponieważ wszystkie marki pożyczkowe klienci bez problemu przejrzą pod kątem wiarygodności.

Koszty pozaodsetkowe cały czas rozgrywane politycznie

Kluczowa zmiana dotyczy limitowania kosztów pozaodsetkowych do coraz niższych poziomów. Mówi się nawet o ścięciu dotychczasowego limitu o połowę z 55% (razem) do około 20%. Wielu ekspertów branżowych potwierdza, że pomysł może sparaliżować działanie całego sektora. Czy można już mówić o bezpieczeństwie kredytobiorcy? Tak, ponieważ branża pożyczkowa wyraźnie się skonsolidowała. Na rynku funkcjonują głównie podmioty zarejestrowane, poruszające się wyłącznie w widełkach ustawy o kredycie konsumenckim. Większość firm pożyczkowych posiada odsłony internetowe. Z rynku zniknęły podejrzanie tanie chwilówki z zawyżonymi kosztami pozaodsetkowymi. Również sądy szybciej rozwiązują sprawy dotyczące klauzul abuzywnych wprowadzanych do umów o kredyty gotówkowe.