zawyżone koszty pozaodsetkowe

Jak zmieniło się funkcjonowanie firm pożyczkowych?

Firmy pożyczkowe zmieniły mocno profil prowadzonej działalności i zostały obarczone dodatkowymi obowiązkami, szczególnie związanymi z formą rejestracji podobnego biznesu. Firmy pożyczkowe znalazły się pod ostrzałem prawnym ze względu na walkę z lichwą, a także przez niekorzystne dla klientów praktyki naliczania kosztów pozaodsetkowych.